ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Küreselleşen dünyada enerjiyi en verimli kullanan ülkeler gelişmiş olarak adlandırılırken doğru kullanamayan ülkeler ise gelişmemiş statüsünde yer alır. Akabinde enerjiyi verimli kullanma kavramı gelişmişliğinde göstergesi olmuş enerji tüketimi devam ederken yerine enerji yaratılabilecek sektörler geliştirilmiş ve enerji kullanımını en aza indirme çalışmaları başlatılmıştır.
Enerji çeşitliliği bu kadar fazla iken verimli kullanımının yanı sıra doğru kullanımı ve bulunduğu çevreye kaynaklarına katkısı oldukça önemlidir işte bu noktada enerji kimlik belgesini (EKB); yapılarda bir zorunluluk haline gelmiştir.
“Enerji kimlik belgesi” bir başka adıyla EKB belgesi sürdürülebilirlik için yeşil binalarda; enerji türlerinin, etkin ve verimli kullanılmasını kapsayan, fazla enerji kullanımının önüne geçmeyi hedefleyen, bunun dışında ise çevreye zarar verecek faktörleri en aza indirmek için yapılan danışmanlık ve denetim sonucunda verilen belge türüdür. Enerji kullanımı ile birlikte yapının enerji tüketim sınıfı belirlenerek binaya bir enerji kimlik belgesi - (EKB) verilir. Enerji kimlik belgesindeki amaç ise enerjiyi verimli kullanan ile kullanmayan arasındaki farkı oluşturup binaların değerinin belirlenmesidir.

 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kriterleri Nelerdir?

Yapılarda enerji kullanımı denilince akla gelen ilk şey elektrik kullanımıdır. Ancak binalarda elektrik enerjisinin kullanımından çok ısıtma soğutma enerjisi kullanılmaktadır. Bunun dışında enerji kullanımındaki yan materyaller beslenmeli enerji bakımından minimum harcayan ve maksimum etki yaratan sistemler oluşturulmadır.

Enerji kimlik belgesinde; enerjinin yıllık oranda tüketimi, binaların ısı yalıtım özelliklerinin iyi olması, ısıtmanın ve soğutmanın en etkin şekilde kullanılması, binanın enerji kullanımında çevreye verdiği zarar veya enerji dönüşümü gibi kriterler bakanlıktan onaylı yetkililer tarafından incelenmesi sonucunda; A,B,C,D,E,F,G standartları doğrultusunda hazırlanıp yapı sahiplerine sunulur. Sıralamada görüldüğü üzere A en iyi sınıf olmakla birlikte; B üstü bir enerji kimlik belgesine sahip olmak isteyen yapının ısı yalıtımında standardın üzerinde olması beklenir. En önemli enerji kimlik belgesi;(EKB) kriteri ise ısıtma soğutma etkinliği ve ısı yalıtımıdır.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nasıl Alınır?

EKB. 2011’den önce yapılmış hali hazırda bulunan(mevut) binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; tarafından yetki sahibi, kurumunda uzman kadrosu oluşturmuş Enerji ve Verimlilik Danışmanlığı şirketleri tarafından hazırlanıp verilmektedir. EKB, binalar için bir bütün olarak verilmektedir. Bunun dışında bağımsız bölüm farklı kullanım alanları için ise ayrıca düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Bina kimlik belgesini bir arabanın ruhsatına benzetmek çok yanlış olmayacaktır.Peki günümüzde ruhsatsız araba işlemi yapılabiliyor mu? Süreçte “EKB Belgesi’’ daire,villa,apartman benzeri yapıların alım ve satım sürecinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.Bina kimlik ve enerji performansı yönetmeliğine göre, enerji kimlik belgesi almış binaların girişinde bina kimlik belgelerinin herkesin görebileceği bir yerde durması binalara katma değer kazandıracaktır. 5627 sayılı enerji verimliliği kanununa bağlı olarak bina enerji performansı yönetmeliğinin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrası kararı ile
1 ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binalar yeni bina bu tarihten önce yapı ruhsatı almış binalar ise mevcut bina (eski bina) olarak değerlendirilecektir. Yeni binalar için   İskan ruhsatlarını alınması aşamasında EKB “enerji kimlik belgesini” bulundukları belediye birimlerine sunması gerekmektedir sunulmadığı taktirde yapı kullanımı izni verilmeyecektir.
EKB, almayan yapılar alım ve satım işlemlerini yapamayacak bulundukları yapı değer kaybedecektir. Bu yüzden EKB zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) fiyatları hizmet politikası gereğince yapı kategorilerine göre değerlendirilir. Müstakil ev , Apartman veya Rezidans ,Ofis, Otel ,Avm, Hastane ve Eğitim kurumları gibi seçeneklerle uzmanlarımız tarafından “EKB” verilecek yapı incelenir. Yapı bir bütün olarak ele alınırsa en uygun EKB, fiyatını elde etmiş olursunuz. Türkiye’nin her bölgesinde bina kimlik çalışmalarımızla ve; çözüm odaklı fiyat politikasıyla sizlerin yanınızdayız iletişim için 0532 642 22 42

 

Tutar TL
Vade AY
Faiz %

1,272 TL.